tel. 91 43 444 90, 507 096 696
e-mail: artgraf@reklama24h.pl

Oznakowanie konturowe pojazdów

W naszej ofercie znajduje się odblaskowa taśma konturowa w kolorach:
 • żółty
 • biały
 • czerwony

Dostępna jest w rolkach o długości 50mb i szerokości 55mm.
Posiadamy również taśmę przeznaczoną do naklejania na plandeki, która charakteryzuje się budową modułową.

Oferowana taśma konturowa posiada wszelkie niezbędne homologacje dopuszczające ją do użytku, a wieloletnie doświadczenie producenta w dziedzinie materiałów odblaskowych potwierdza jej najwyższą jakość. Cechuje ją duży współczynnik odbicia światła przy szerokim spektrum kąta odbicia, trwały system aplikacji na podłożu, wysoka odporność na działanie środków chemicznych i uszkodzeń mechanicznych.

Dodatkowo oferujemy również usługę wyklejania zakupionej u nas taśmy konturowej.

Jak stosować???

Z dniem 10 października 2009, dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane jest odblaskowe oznakowanie konturowe. Decyduje o tym rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2009 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 75 poz. 639). Pojazdy objęte obowiązkiem określa powyższe rozporządzenie oraz regulamin EKG ONZ Nr 48.

Dozwolone są następujące kolory oznakowania konturowego:
 • Kontury boczne - kolor żółty lub biały
 • Kontury tylne - kolor żółty lub czerwony
 • Dopuszczalna kolorystyka może różnić się w zależności od kraju.

Minimalne wymagania oznakowania konturowego
Oznakowanie powinno stanowić minimum 80% skumulowanej długości pojazdu; jeżeli nie jest to możliwe to 60%
Oznakowanie konturu tylnego powinno być pełne
Oznakowanie boczne powinno być co najmniej w postaci linii dolnej i górnych rogów
Nie zaleca się kombinacji pojazdu i naczepy, w której tylko jedno z nich jest oznakowane
Zastosowana taśma odblaskowa musi mieć min. 5 cm szerokości

Postanowienia Regulaminu ECE 48 dotyczące różnych kategorii pojazdów.

Oznakowanie obowiązkowe
 • N2 > 7,5 tony Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 7,5 tony i nie przekracza 12 ton oraz te, których długość jest większa niż 6 m, a szerokość większa od 2,1 m.
 • N3 Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 ton, długość jest większa od 6 m, a szerokość jest większa od 2,1 m.
 • O3 Przyczepy i naczepy, których masa całkowita maksymalna jest większa niż 3,5 tony, ale nie przekracza 10 ton.
 • O4 Przyczepy i naczepy, których masa całkowita maksymalna przekracza 10 ton.

Oznakowanie opcjonalne

 • N1 Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony.
 • N2 < 7,5 tony Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita jest większa od 3,5 tony i mniejsza od 7,5 tony.
 • O2 Przyczepy i naczepy, których masa całkowita maksymalna jest większa niż 0,75 tony i nie przekracza 3,5 tony.
 • M2 Autobusy przeznaczone do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących dla pasażerów przekraczającej 8 i o masie całkowitej maksymalnej nie większej niż 5 ton.
 • M3 Autobusy przeznaczone do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących dla pasażerów przekraczającej 8 i o masie całkowitej maksymalnej większej niż 5 ton.

Oznakowanie niedozwolone
 • M1 Samochody osobowe.
 • O1 Przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej od 0,75 tony. 

Dokumenty

 
ArtGraf, ul. Bł. Królowej Jadwigi 32. 70-262 Szczecin, tel.: 91/ 43 444 90, e-mail: artgraf@reklama24h.pl